دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۷ ساعت پیش


 
banner-fatemieh
76 مطلب با برچسب نسخ خطی
عنوان مجموعه تاریخ
برگزاری نشست «نسخه های خطی فارسی موزۀ ماتناداران ارمنستان و معرفی نسخه ای نفیس از شاهنامه» اخبار دنیای کتاب یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 11:37
پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی با تجلیل از مقام علمی استاد نجیب مایل هروی اخبار دنیای کتاب چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 11:11
تقویم‌های سنتی را چگونه بخوانیم و بفهمیم! مقالات چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 10:51
کتاب ابن هیثم و دانش نورشناسی اخبار دنیای کتاب شنبه, 18 دی 1395 ساعت 09:25
ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻟﻠﻐﺔ اﺛﺮ ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪﯼ ﺧﺎن اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدﯼ اخبار دنیای کتاب سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 10:25
کتاب لباب الالقاب فی القاب الاطیاب اخبار دنیای کتاب یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 09:39
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) اخبار دنیای کتاب شنبه, 11 دی 1395 ساعت 15:26
معرفی کتاب بدایع الحکم اخبار دنیای کتاب چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 12:05
انتشار الوان الصور اخبار دنیای کتاب دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 09:52
کارگاه آموزشی تصحیح نسخ خطی اخبار دنیای کتاب چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 12:27
کش و قوس‌های خرید یک نسخه نفیس اخبار دنیای کتاب دوشنبه, 10 آبان 1395 ساعت 11:22
کارگاه آموزشی «نسخه‌پژوهی با تأکید بر نسخ خطی تاریخی» اخبار دنیای کتاب یکشنبه, 09 آبان 1395 ساعت 15:04
همایش کتاب آرایی دینی در فرهنگ و تمدن اسلامی اخبار دنیای کتاب شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 15:28
هشتمین شماره فصلنامه «نقد کتاب میراث» منتشر شد اخبار دنیای کتاب شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 14:29
یادی از پدر فهرستنگاری، مرحوم استاد حائری اخبار دنیای کتاب سه شنبه, 04 آبان 1395 ساعت 09:24
شمارۀ جدید آینۀ میراثT (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58) اخبار دنیای کتاب یکشنبه, 02 آبان 1395 ساعت 12:07
انتشار نخستین شماره از مجلّه فرهنگی و هنری سفینه تبریز اخبار دنیای کتاب یکشنبه, 02 آبان 1395 ساعت 10:23
فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسلام اخبار دنیای کتاب شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 10:40
همایش شعر، ادب و عرفان آذربایجان اخبار دنیای کتاب چهارشنبه, 28 مهر 1395 ساعت 12:16
فرهنگ اصطلاحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسلام اخبار دنیای کتاب سه شنبه, 13 مهر 1395 ساعت 09:07
فراخوان پانزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی اخبار دنیای کتاب سه شنبه, 06 مهر 1395 ساعت 10:17
جلد یازدهم فهرست نسخ خطی فارسی در روسیه اخبار دنیای کتاب سه شنبه, 16 شهریور 1395 ساعت 08:37
سفینه تبریز به صورت الکترونیکی منتشر شد اخبار دنیای کتاب دوشنبه, 15 شهریور 1395 ساعت 10:08
نسخه‌های خطی اسلامی در روسیه اخبار دنیای کتاب یکشنبه, 14 شهریور 1395 ساعت 14:00
حائری نگاه بنیادینی به نسخ خطی داشت اخبار دنیای کتاب چهارشنبه, 10 شهریور 1395 ساعت 12:26
چاپ دوم انیس الوحدة و جلیس الخلوة منتشر شد اخبار دنیای کتاب سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 14:52
نشریه بساتین، ویژه نسخ خطی، فراخوان داد اخبار دنیای کتاب سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 09:09
رسائل خواجه احرار، چاپ هرات اخبار دنیای کتاب چهارشنبه, 03 شهریور 1395 ساعت 11:47
کهن ترین فرهنگ نامۀ فارسی شناخت شده دانش استیفا اخبار دنیای کتاب دوشنبه, 01 شهریور 1395 ساعت 10:24
کتاب نسخه‌های خطی اسلامی در روسیه اخبار دنیای کتاب چهارشنبه, 27 مرداد 1395 ساعت 11:26
شروع
قبلی
۱
صفحه 1 از 3