شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ ساعت پیش


 
banner defult
خطا
  • Delete failed: '98689482f3179b04e7ebcd0eb916e031.php_expire'
دوره دهم مجلس شورای ملی
دهمین دورة قانونگذاری روز پنجشنبه ١٥ خرداد ماه ١٣١٤ خورشیدی برابر با ٤ ربیع‌الاول ١٣٥٤ هجری قمری افتتاح شد و در ٢٢ خرداد ماه ١٣١٦ ش (٣ ربیع‌الثانی ١٣٥٦) پایان یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۸۲ جلسه شماره ۸۲
۲ جلسه شماره ۲ ۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۸۳ جلسه شماره ۸۳
۳ جلسه شماره ۳ ۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۸۴ جلسه شماره ۸۴
۴ جلسه شماره ۴ ۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۸۵ جلسه شماره ۸۵
۵ جلسه شماره ۵ ۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۸۶ جلسه شماره ۸۶
۶ جلسه شماره ۶ ۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۸۷ جلسه شماره ۸۷
۷ جلسه شماره ۷ ۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۸۸ جلسه شماره ۸۸
۸ جلسه شماره ۸ ۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۸۹ جلسه شماره ۸۹
۹ جلسه شماره ۹ ۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۹۰ جلسه شماره ۹۰
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۹۱ جلسه شماره ۹۱
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۹۲ جلسه شماره ۹۲
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۹۳ جلسه شماره ۹۳
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۹۴ جلسه شماره ۹۴
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۹۵ جلسه شماره ۹۵
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۹۶ جلسه شماره ۹۶
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۹۷ جلسه شماره ۹۷
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۹۸ جلسه شماره ۹۸
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۹۹ جلسه شماره ۹۹
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره