یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult
دوره سینزدهم مجلس شورای ملی
‌سیزدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٢ آبان ماه ١٣٢٠ خورشیدی مطابق ٢٣ شوال ١٣٦٠ توسط محمد رضا شاه پهلوی افتتاح و در تاریخ اول آذر ١٣٢٢ (٢٤ ذیقعده ١٣٦٢) پایان یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹
۲ جلسه شماره ۲ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰
۳ جلسه شماره ۳ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱
۴ جلسه شماره ۴ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲
۵ جلسه شماره ۵ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳
۶ جلسه شماره ۶ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴
۷ جلسه شماره ۷ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵
۸ جلسه شماره ۸ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶
۹ جلسه شماره ۹ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره