دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره پانزدهم مجلس شورای ملی
‌پانزدهمین دورة قانونگذاری پس از یک فترت طولانی (٢ سال و چهار ماه و دو روز) در تاریخ ٢٥ تیرماه ١٣٢٦ خورشیدی مطابق با ٢٨ شعبان ١٣٦٦ افتتاح و در تاریخ ٦ مرداد ماه ١٣٢٨ (٢ شوال ١٣٦٨) به پایان رسید.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴
۲ جلسه شماره ۲ ۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵
۳ جلسه شماره ۳ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶
۴ جلسه شماره ۴ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷
۵ جلسه شماره ۵ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸
۶ جلسه شماره ۶ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹
۷ جلسه شماره ۷ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰
۸ جلسه شماره ۸ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱
۹ جلسه شماره ۹ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره