دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره شانزدهم مجلس شورای ملی
‌شانزدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٠ بهمن ماه ١٣٢٨ خورشیدی مطابق با ٢١ ربیع‌الثانی ١٣٦٩ با نخستین دورة مجلس سنا توسط محمدرضا شاه پهلوی پس از شش ماه و سیزده روز فترت افتتاح گردید. تعدادی از کرسی‌های این مجلس در اختیار جبهه ملی قرار گرفت و مصدق و دوستانش مباحث مربوط به نفت را که در دوره پانزدهم مطرح شده بود در این دوره ادامه دادند. در تاریخ ٢٠ مهرماه، مصدق رهبر اقلیت ملی مجلس، دولت را در مورد مسئله نفت استیضاح کرد. در روز سوم اسفند ١٣٢٩، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران به مجلس داده شد و پس از تصویب مجلس در ٢٤ اسفند ١٣٢٩ در ٢٩ اسفند به تصویب مجلس سنا رسید در همین دوره با تمایل نمایندگان مجلس، دکتر مصدق در اردیبهشت ١٣٣٠ به نخست وزیری انتخاب گردید. مجلس شانزدهم در ٢٩ بهمن ١٣٣٠ (٢٢ جمادی الاول ١٣٧١) خاتمه یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶
۲ جلسه شماره ۲ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷
۳ جلسه شماره ۳ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸
۴ جلسه شماره ۴ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹
۵ جلسه شماره ۵ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰
۶ جلسه شماره ۶ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱
۷ جلسه شماره ۷ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲
۸ جلسه شماره ۸ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳
۹ جلسه شماره ۹ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره