یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult
دوره هفدهم مجلس شورای ملی
هفدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ١٧ اردیبهشت ماه ١٣٣١ خورشیدی مطابق با ٢ شعبان ١٣٧١ افتتاح شد در حالی که از ١٣٦ کرسی نمایندگان فقط ٧٩ کرسی آن دارای نماینده بود. به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، مصدق در ١٢ مرداد ١٣٣٢ طی رفراندومی دوره هفدهم مجلس شورای ملی منحل و شروع انتخابات دوره هیجدهم موکول به اصلاح قانون انتخابات کرد. شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده مصدق را عزل و زاهدی را به نخست وزیری گماشت. شاه طی فرمانی در ٢٨ آبان ١٣٣٢ دستور انحلال مجلسین را صادر کرد.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۶۴ جلسه شماره ۶۴
۲ جلسه شماره ۲ ۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۶۵ جلسه شماره ۶۵
۳ جلسه شماره ۳ ۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۶۶ جلسه شماره ۶۶
۴ جلسه شماره ۴ ۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۶۷ جلسه شماره ۶۷
۵ جلسه شماره ۵ ۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۶۸ جلسه شماره ۶۸
۶ جلسه شماره ۶ ۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۶۹ جلسه شماره ۶۹
۷ جلسه شماره ۷ ۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۷۰ جلسه شماره ۷۰
۸ جلسه شماره ۸ ۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۷۱ جلسه شماره ۷۱
۹ جلسه شماره ۹ ۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۷۲ جلسه شماره ۷۲
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۷۳ جلسه شماره ۷۳
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۷۴ جلسه شماره ۷۴
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۷۵ جلسه شماره ۷۵
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۷۶ جلسه شماره ۷۶
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۷۷ جلسه شماره ۷۷
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۷۸ جلسه شماره ۷۸
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۷۹ جلسه شماره ۷۹
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۸۰ جلسه شماره ۸۰
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۸۱ جلسه شماره ۸۱
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۸۲ جلسه شماره ۸۲
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۸۳ جلسه شماره ۸۳
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۸۴ جلسه شماره ۸۴
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره