یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
هجدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٧ اسفند ماه ١٣٣٢ خورشیدی مطابق با ١٢ رجب ١٣٧٣ افتتاح شد و در تاریخ ٢٦ فروردین ماه ١٣٣٥ (٣ رمضان ١٣٧٥ هجری قمری) پایان یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵
۲ جلسه شماره ۲ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶
۳ جلسه شماره ۳ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷
۴ جلسه شماره ۴ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸
۵ جلسه شماره ۵ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹
۶ جلسه شماره ۶ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰
۷ جلسه شماره ۷ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱
۸ جلسه شماره ۸ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲
۹ جلسه شماره ۹ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره