یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
نوزدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ١٠ خرداد ماه ١٣٣٥ خورشیدی مطابق با ٢٠ شوال ١٣٧٥ افتتاح شد. در این دوره بود که دوره اجلاسیه مجلس از دو سال به چهار سال تغییر یافت و تعداد نمایندگان از ١٣٦ تن به ٢٠٠ نفر افزایش پیدا کرد. دوره مزبور پس از چهار سال در ، نوزدهم در تاریخ ١٩ خرداد ماه ١٣٣٩ (١٤ ذیحجة ١٣٧٩) به پایان رسید.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱ ۳۱۶ جلسه شماره ۳۱۶
۲ جلسه شماره ۲ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲ ۳۱۷ جلسه شماره ۳۱۷
۳ جلسه شماره ۳ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳ ۳۱۸ جلسه شماره ۳۱۸
۴ جلسه شماره ۴ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴ ۳۱۹ جلسه شماره ۳۱۹
۵ جلسه شماره ۵ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵ ۳۲۰ جلسه شماره ۳۲۰
۶ جلسه شماره ۶ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶ ۳۲۱ جلسه شماره ۳۲۱
۷ جلسه شماره ۷ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷ ۳۲۲ جلسه شماره ۳۲۲
۸ جلسه شماره ۸ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸ ۳۲۳ جلسه شماره ۳۲۳
۹ جلسه شماره ۹ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹ ۳۲۴ جلسه شماره ۳۲۴
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰ ۳۲۵ جلسه شماره ۳۲۵
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱ ۳۲۶ جلسه شماره ۳۲۶
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲ ۳۲۷ جلسه شماره ۳۲۷
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳ ۳۲۸ جلسه شماره ۳۲۸
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴ ۳۲۹ جلسه شماره ۳۲۹
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵ ۳۳۰ جلسه شماره ۳۳۰
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶ ۳۳۱ جلسه شماره ۳۳۱
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷ ۳۳۲ جلسه شماره ۳۳۲
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸ ۳۳۳ جلسه شماره ۳۳۳
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹ ۳۳۴ جلسه شماره ۳۳۴
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰ ۳۳۵ جلسه شماره ۳۳۵
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱ ۳۳۶ جلسه شماره ۳۳۶
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲ ۳۳۷ جلسه شماره ۳۳۷
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۲۳۳ جلسه شماره ۲۳۳ ۳۳۸ جلسه شماره ۳۳۸
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۲۳۴ جلسه شماره ۲۳۴ ۳۳۹ جلسه شماره ۳۳۹
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۲۳۵ جلسه شماره ۲۳۵ ۳۴۰ جلسه شماره ۳۴۰
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۲۳۶ جلسه شماره ۲۳۶ ۳۴۱ جلسه شماره ۳۴۱
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۲۳۷ جلسه شماره ۲۳۷ ۳۴۲ جلسه شماره ۳۴۲
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۲۳۸ جلسه شماره ۲۳۸ ۳۴۳ جلسه شماره ۳۴۳
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۲۳۹ جلسه شماره ۲۳۹ ۳۴۴ جلسه شماره ۳۴۴
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۲۴۰ جلسه شماره ۲۴۰ ۳۴۵ جلسه شماره ۳۴۵
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۲۴۱ جلسه شماره ۲۴۱ ۳۴۶ جلسه شماره ۳۴۶
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۲۴۲ جلسه شماره ۲۴۲ ۳۴۷ جلسه شماره ۳۴۷
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۲۴۳ جلسه شماره ۲۴۳ ۳۴۸ جلسه شماره ۳۴۸
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۲۴۴ جلسه شماره ۲۴۴ ۳۴۹ جلسه شماره ۳۴۹
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۲۴۵ جلسه شماره ۲۴۵ ۳۵۰ جلسه شماره ۳۵۰
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۲۴۶ جلسه شماره ۲۴۶ ۳۵۱ جلسه شماره ۳۵۱
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۴۷ جلسه شماره ۲۴۷ ۳۵۲ جلسه شماره ۳۵۲
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۴۸ جلسه شماره ۲۴۸ ۳۵۳ جلسه شماره ۳۵۳
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۴۹ جلسه شماره ۲۴۹ ۳۵۴ جلسه شماره ۳۵۴
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۵۰ جلسه شماره ۲۵۰ ۳۵۵ جلسه شماره ۳۵۵
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۵۱ جلسه شماره ۲۵۱ ۳۵۶ جلسه شماره ۳۵۶
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۵۲ جلسه شماره ۲۵۲ ۳۵۷ جلسه شماره ۳۵۷
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۵۳ جلسه شماره ۲۵۳ ۳۵۸ جلسه شماره ۳۵۸
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۵۴ جلسه شماره ۲۵۴ ۳۵۹ جلسه شماره ۳۵۹
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۵۵ جلسه شماره ۲۵۵ ۳۶۰ جلسه شماره ۳۶۰
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۵۶ جلسه شماره ۲۵۶ ۳۶۱ جلسه شماره ۳۶۱
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۵۷ جلسه شماره ۲۵۷ ۳۶۲ جلسه شماره ۳۶۲
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۵۸ جلسه شماره ۲۵۸ ۳۶۳ جلسه شماره ۳۶۳
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۵۹ جلسه شماره ۲۵۹ ۳۶۴ جلسه شماره ۳۶۴
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۶۰ جلسه شماره ۲۶۰ ۳۶۵ جلسه شماره ۳۶۵
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۶۱ جلسه شماره ۲۶۱ ۳۶۶ جلسه شماره ۳۶۶
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۶۲ جلسه شماره ۲۶۲ ۳۶۷ جلسه شماره ۳۶۷
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۶۳ جلسه شماره ۲۶۳ ۳۶۸ جلسه شماره ۳۶۸
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۶۴ جلسه شماره ۲۶۴ ۳۶۹ جلسه شماره ۳۶۹
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۶۵ جلسه شماره ۲۶۵ ۳۷۰ جلسه شماره ۳۷۰
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۶۶ جلسه شماره ۲۶۶ ۳۷۱ جلسه شماره ۳۷۱
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۶۷ جلسه شماره ۲۶۷ ۳۷۲ جلسه شماره ۳۷۲
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۶۸ جلسه شماره ۲۶۸ ۳۷۳ جلسه شماره ۳۷۳
۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۶۹ جلسه شماره ۲۶۹ ۳۷۴ جلسه شماره ۳۷۴
۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۷۰ جلسه شماره ۲۷۰ ۳۷۵ جلسه شماره ۳۷۵
۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۷۱ جلسه شماره ۲۷۱ ۳۷۶ جلسه شماره ۳۷۶
۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۷۲ جلسه شماره ۲۷۲ ۳۷۷ جلسه شماره ۳۷۷
۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۷۳ جلسه شماره ۲۷۳ ۳۷۸ جلسه شماره ۳۷۸
۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۷۴ جلسه شماره ۲۷۴ ۳۷۹ جلسه شماره ۳۷۹
۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۷۵ جلسه شماره ۲۷۵ ۳۸۰ جلسه شماره ۳۸۰
۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۷۶ جلسه شماره ۲۷۶ ۳۸۱ جلسه شماره ۳۸۱
۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۷۷ جلسه شماره ۲۷۷ ۳۸۲ جلسه شماره ۳۸۲
۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۷۸ جلسه شماره ۲۷۸ ۳۸۳ جلسه شماره ۳۸۳
۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۷۹ جلسه شماره ۲۷۹ ۳۸۴ جلسه شماره ۳۸۴
۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵ ۲۸۰ جلسه شماره ۲۸۰ ۳۸۵ جلسه شماره ۳۸۵
۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶ ۲۸۱ جلسه شماره ۲۸۱ ۳۸۶ جلسه شماره ۳۸۶
۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷ ۲۸۲ جلسه شماره ۲۸۲ ۳۸۷ جلسه شماره ۳۸۷
۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸ ۲۸۳ جلسه شماره ۲۸۳ ۳۸۸ جلسه شماره ۳۸۸
۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹ ۲۸۴ جلسه شماره ۲۸۴ ۳۸۹ جلسه شماره ۳۸۹
۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰ ۲۸۵ جلسه شماره ۲۸۵ ۳۹۰ جلسه شماره ۳۹۰
۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱ ۲۸۶ جلسه شماره ۲۸۶ ۳۹۱ جلسه شماره ۳۹۱
۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲ ۲۸۷ جلسه شماره ۲۸۷ ۳۹۲ جلسه شماره ۳۹۲
۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳ ۲۸۸ جلسه شماره ۲۸۸ ۳۹۳ جلسه شماره ۳۹۳
۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴ ۲۸۹ جلسه شماره ۲۸۹ ۳۹۴ جلسه شماره ۳۹۴
۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵ ۲۹۰ جلسه شماره ۲۹۰ ۳۹۵ جلسه شماره ۳۹۵
۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶ ۲۹۱ جلسه شماره ۲۹۱ ۳۹۶ جلسه شماره ۳۹۶
۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷ ۲۹۲ جلسه شماره ۲۹۲ ۳۹۷ جلسه شماره ۳۹۷
۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸ ۲۹۳ جلسه شماره ۲۹۳ ۳۹۸ جلسه شماره ۳۹۸
۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹ ۲۹۴ جلسه شماره ۲۹۴ ۳۹۹ جلسه شماره ۳۹۹
۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰ ۲۹۵ جلسه شماره ۲۹۵ ۴۰۰ جلسه شماره ۴۰۰
۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱ ۲۹۶ جلسه شماره ۲۹۶ ۴۰۱ جلسه شماره ۴۰۱
۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲ ۲۹۷ جلسه شماره ۲۹۷ ۴۰۲ جلسه شماره ۴۰۲
۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳ ۲۹۸ جلسه شماره ۲۹۸ ۴۰۳ جلسه شماره ۴۰۳
۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴ ۲۹۹ جلسه شماره ۲۹۹ ۴۰۴ جلسه شماره ۴۰۴
۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵ ۳۰۰ جلسه شماره ۳۰۰ ۴۰۵ جلسه شماره ۴۰۵
۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶ ۳۰۱ جلسه شماره ۳۰۱ ۴۰۶ جلسه شماره ۴۰۶
۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷ ۳۰۲ جلسه شماره ۳۰۲ ۴۰۷ جلسه شماره ۴۰۷
۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸ ۳۰۳ جلسه شماره ۳۰۳ ۴۰۸ جلسه شماره ۴۰۸
۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹ ۳۰۴ جلسه شماره ۳۰۴ ۴۰۹ جلسه شماره ۴۰۹
۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰ ۳۰۵ جلسه شماره ۳۰۵ ۴۱۰ جلسه شماره ۴۱۰
۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱ ۳۰۶ جلسه شماره ۳۰۶ ۴۱۱ جلسه شماره ۴۱۱
۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲ ۳۰۷ جلسه شماره ۳۰۷ ۴۱۲ جلسه شماره ۴۱۲
۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳ ۳۰۸ جلسه شماره ۳۰۸ ۴۱۳ جلسه شماره ۴۱۳
۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴ ۳۰۹ جلسه شماره ۳۰۹ ۴۱۴ جلسه شماره ۴۱۴
۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵ ۳۱۰ جلسه شماره ۳۱۰ ۴۱۵ جلسه شماره ۴۱۵
۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶ ۳۱۱ جلسه شماره ۳۱۱ ۴۱۶ جلسه شماره ۴۱۶
۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷ ۳۱۲ جلسه شماره ۳۱۲ ۴۱۷ جلسه شماره ۴۱۷
۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸ ۳۱۳ جلسه شماره ۳۱۳
۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹ ۳۱۴ جلسه شماره ۳۱۴
۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰ ۳۱۵ جلسه شماره ۳۱۵
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره