دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره بیستم مجلس شورای ملی
پس از انتخاب نمایندگان به دلیل اعتراضها انتخابات منحل شده و بار دیگر پس از برگزاری انتخابات مجلس بیستم در ٢ اسفند ١٣٣٩ مطابق با ٥ رمضان ١٣٨٠ افتتاح گردید. این مجلس در ١٩ اردیبهشت ١٣٤٠ (١٣ ذیقعده ١٣٨٠) توسط علی امینی منحل شد.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۶ جلسه شماره ۶ ۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۱۶ جلسه شماره ۱۶
۲ جلسه شماره ۲ ۷ جلسه شماره ۷ ۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۱۷ جلسه شماره ۱۷
۳ جلسه شماره ۳ ۸ جلسه شماره ۸ ۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۱۸ جلسه شماره ۱۸
۴ جلسه شماره ۴ ۹ جلسه شماره ۹ ۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۱۹ جلسه شماره ۱۹
۵ جلسه شماره ۵ ۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۲۰ جلسه شماره ۲۰
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره