دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی
‌مجلس بیست و سوم، روز سه‌شنبه ٩ شهریور ماه ١٣٥٠ خورشیدی برابر با ٩ رجب ١٣٩١ هجری قمری افتتاح شد. و در ١٦ شهریور ماه ١٣٥٤ (٣٠ شعبان ١٣٩٥) خاتمه یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸
۲ جلسه شماره ۲ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹
۳ جلسه شماره ۳ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰
۴ جلسه شماره ۴ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱
۵ جلسه شماره ۵ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲
۶ جلسه شماره ۶ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳
۷ جلسه شماره ۷ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴
۸ جلسه شماره ۸ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵
۹ جلسه شماره ۹ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۳۳ جلسه شماره ۲۳۳
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶
۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره