یکشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۷ روز پیش


 
banner defult
دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی
‌انتخابات دوره ٢٤ مجلس شورای ملی، یا انتخابات رستاخیزی، آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی بود که در تاریخ ١٧ شهریور ١٣٥٤ برابر با ٢ رمضان ١٣٩٥ افتتاح شد. در این دوره مجلس بخاطر فضای انقلابی که در کشور بوجود آمده بود پنج نخست وزیر در طی چهار سال روی کار آمدند که هیچ یک از آنها موفق به ادامه کار نشدند. سرانجام بدنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران و استعفای بسیاری از نمایندگان و سقوط رژیم سلطنتی، عمر مجلس بیست و چهارم نیز در ٢١ بهمن ١٣٥٧ به پایان رسید.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰
۲ جلسه شماره ۲ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱
۳ جلسه شماره ۳ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲
۴ جلسه شماره ۴ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳
۵ جلسه شماره ۵ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴
۶ جلسه شماره ۶ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵
۷ جلسه شماره ۷ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶
۸ جلسه شماره ۸ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷
۹ جلسه شماره ۹ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره