سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

۱-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور ۱۸۲ نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود.

منشی(الویری)- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد و شصت و سوم روز یکشنبه بیست وچهارم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و شصت هجری شمسی مطابق با یازدهم شعبان سال یکهزار و چهارصد و یک هجری قمری.

۱- تلاوت کلام الله مجید.

۲- نطقهای قبل از دستور.

۳- دنباله رسیدگی به گزارشهای کمیسیون مسکن وشهرسازی وامور قضائی درخصوص لایحه نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده ۲ قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن ومعاملات واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۱۷ .

۴- معرفی وزیر دادگستری .

۵- قرائت نامه شماره –۴۸۲-مورخ ۶۰/۳/۱۴ جناب آقای نخست وزیر ونظر خواهی از مجلس نسبت به قانون اعاده بخدمت قضات و کارمندان بازنشسته مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۸ شورای محترم انقلاب در اجرای اصل ۷۳ قانون اساسی.

۶- نظرخواهی از مجلس پیرامون ماده ۱۷۵ آئین نامه داخلی وتبصره آن .

۷- اعلام اسامی غائبین ودیرآمدگان .

۸- اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد.

رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.

۲-بیانات قبل از دستور آقایان : غضنفرپور، حقیقت افشارو قره باغ ، نصراللهی.

رئیس- سخنرانان قبل از دستور رادعوت کنید.

منشی- آقای غضنفرپور بفرمایید.

غضنفرپور- بسم الله الرحمن الرحیم. چون آقای رئیس جمهور در زیر شدیدترین سانسورها بسر میبرد و اعلامیه‌ها ونوشته‌ها و گفته‌های ایشان در هیچ کجا ودر هیچ مرکز رسمی ودر دستگاههای تبلیغاتی بیان نمیشود بنابراین، وقت خودم را به قرائت پیام ۱۳۶۰/۳/۲۲ ایشان میپردازم.

محمد منتظری- آقای هاشمی این نطق قبل از دستور است؟

رئیس- بلی، وقت خودشان است و میتوانند.

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره