سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

غضنفرپور- بسمه تعالی، پیام ۱۳۶۰/۳/۲۲ رئیس جمهور به ملت ایران (همهمه نمایندگان).

مردم مسلمان ایران، شما با رأی قاطع خود مرا به ریاست جمهوری انتخاب کردید اینک میتوانید از خود بپرسید اگر اینجانب با توقعات وقدرت‌گرایان هماهنگی میکردم آیا در وضعی که مرا در آن قرار داده‌اند قرار میگرفتم؟ اگرزبان شما نمیشدم واعتراض نمیکردم اگر وضع کشور راروزانه به شما گزارش نمیکردم اگر هر چه واقع میشد را قانونی میشمردم با من اینطور میکردند؟ به دین خود و رأی واعتماد شما خیانت نکردم. و تا جائی که توانستم کوشیدم ، بسیاری جریانها را بموقع مطلع شدم وهشدار دادم صدایم رادر قیل وقالهای جوسازان گم کردند. و اینک نیز مثل جدم حسین بن علی (ع) آنچه از خطرها که میبینم برای شما پیش بینی میکنم. (همهمه نمایندگان) آقای رئیس مجلس بفرمایید در وسط صحبت من صحبت نکنند.

رئیس- صحبت نمیکنند ، اگر خودتان میخواهید جو را بهم بزنید ۰۰ (همهمه نمایندگان)

غضنفرپور- از سه شعار انقلاب اسلامی، استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی هیچ محتوایی بر جا نخواهند گذاشت.

۱-استقلال اقتصادی با بودجه ایکه تهیه کرده اند وبا نفتی که صادر میکنند و با قراردادهایی که امضاء میکنند از بین میرود. و چون امنیت نیست، وضع شما محرومین جامعه بدتر خواهد شد و گرانی و بیکاری روزگار شما را سیاه خواهد کرد.

۲-استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و با وجود ناامنی داخلی وجنگ خارجی از دست خواهد رفت.

۳-از آزادی چیز چندانی نمانده است. فقدان امنیت تا بدانجا است که لیره سیصد تومانی دوسال و نیم پیش پنج هزار تومان شده است. روزنامه‌ها تعطیل و زبانها نیز بسته شده اند ودر آینده از این هم بدتر خواهد شد. گروهی که همه مقامات را به تصرف خود درآورده‌اند بلحاظ بدترین وضع و با بی‌اعتبار شدن در افکار عمومی روز به روز بیشتر به وسائل اختناق آور پناه خواهند برد. و خود قربانی همین جریان خواهند شد.

۴-روزی محکومی در پای چوبه دار گفت: ای آزادی چه جنایتها که بنام تو نمیکنند؟ امروز وفردا بیشتر از امروز خواهند گفت. ای اسلام چه جنایتها که بنام تو نمیکنند؟ چنان دین را از اعتبار خواهند انداخت تا بنام این دین تا یک قرن کسی نتواند حرفی بزند و دعوتی به حق بکند.

۵-اینجانب هیچ گناهی جز اینکه خواسته ام استقلال و آزادی واسلام بعنوان تضمین کننده استقلال وآزادی زمینه ساز رشد وتعالی همه جانبه انسان به اجرا درآید نداشتم وندارم. از اسلام نان نخورده‌ام اما عمر را در خدمت به آن گذرانده ام به شمامردم گفتم کودتای خزنده اجراء میکنند، و مراحل آن را هم یک به یک شرح کردم، و تا اینجا نیز بهمان ترتیب انجام داده اند ومرحله آخر آن ، سلب عنوان ریاست جمهوری و گرفتن جان اینجانب است را نیز در دست کارند تا انجام بدهند، اگر چنین کردند علاوه بر آنچه در بالا پیش بینی کردم،امور زیر واقع خواهند شد:

الف- برخوردهای پایدار در کشور بر برخوردهای مسلحانه کنونی اضافه خواهد شد. وخود بر مشکلات بالا خواهند افزود. (استکی: دروغ است آقای هاشمی ) ومردم ما کر و کور نیستند و وضعیت روزمره خود را میبینند، و میبینند که دو سال ونیم حکومت حزب حاکم زور، روز به روز وضعیت کشور را بدتر ساخته است. امنیت از بین رفته است ، اقتصاد فلج شده جنگ خارجی و داخلی بطور مستمر ادامه دارد واینک خطر گسترش آن نیز هست.

ب- جنگ تحمیلی درصورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران وعراق میانجامد و در خاور میانه زمینه اجرای برنامه آمریکا فراهم میگردد. و همانطور که در جریان گروگان گیری ملاحظه کردید ناچارید، بشرایط ننگین تن خواهید داد. همانطور که بیمی بخود راه ندادند و روزی گفتند تا گروگاها در دست ما هستند گلوگاه امپریالیسم امریکا در دست ما است. و وقتی که تسلیم شدند گفتند گروگانها جنس بنجل بودند و امریکا نمیخواست. ناچار شدیم هر طور هست از سر، بازشان کنیم. و خواهند گفت چاره نداشتیم جز اینکه بشرایط تسلیم بشویم. مردم بدانید، چهار وزیر خارجه آمدند و پیشنهاد کردند که قوای عراق به داخل خاک عراق عقب نشینی کنند و مقداری هم از مرز فاصله بگیرند و از دو طرف حریمی غیرنظامی بوجود بیاید و بعد موارد اختلاف از طریق سیاسی حل گردد. ما از آنها خواستیم نقشه بیاورند. و روی نقشه پیشنهاد خود را برای ما روشن بگردانند. قرار بود ۱۸ خرداد بیایند که با ملاحظه وضع کشور منصرف شدند، از ابتدای جنگ بدین سو امروز وضعیت نظامی ما بهترین وضع است. عقیده اینجانب این بود که اگر ما را به حال خود بگذارند با چند پیروزی چشمگیر، نه تنها پیروزی نظامی بدست میآوریم بلکه نقشه های آمریکا رادر همه منطقه بر هم میریزیم ومیتوانیم عصر سوم را در تاریخ آغاز کنیم. ضربه از خارج را تحمل کردیم وارتش مهاجم را متوقف ساختیم و شروع به اضمحلال آن نمودیم از پشت کردند آنچه کردند. و شما از آن اطلاع دارید. وضع جنگ تا این لحظه اینطور است و میبینیم که وضع چطور ، تحول خواهد کرد. اگر این خطرها که برشمردیم برای شما مردم ملموس هستند و در دل خود حس میکنید که راست میگویم و با شما صادقانه حرف مزنم اگر امتحان خود را داده ام که مقام و موقعیت مرا نفریفته و برای وفاداری به دین و رأی شما مردم بهمه چیز حاضر شده ام اگر بر شما معلوم است که فرق است میان حرف وعمل وقتی انسان سورا اسب سرکش قدرت نشده و وقتی که سوار میشود واگر میدانید که امتحان واقعی وقتی است که انسان اسباب سوار شدن بر مرکب قدرت خودکامه را داشته باشد وسوار نشود باور کنید که خطرها که برشمردیم همه خطرها نیستند وخطرها جدی هستند. باور کنید برای اینکه این خطرها پیش نیاید خود را در هر خطری افکنده ام. باور کنید یک لحظه از فکر این خطر بیرون نرفته‌ام و بهیچ کسی خائن نبوده ام و خواسته ام محیط امن وآزاد اجتماعی بوجود آید و کشور رشد سریع کند به گمان اینجانب راه چاره آسان است.

۱-روزیکه به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود با ارتشیان صحبت کردم بآنها گفتم ، شما بخود باور کنید میتوانید دشمن را متوقف کنید و بشکنید. آنها از اینجانب پذیرفتند وعمل کردند وموفق شدند. حالا هم بشما مردم میگویم شما به توانائی خود باور کنید ، تسلیم جوسازان وچماق داران نشوید. استقامت کنید،‌ راههای استقامت را شما خود در گذشته یافته اید و اینک نیز ، میتوانید بیایید.

۲-به کسانیکه شتابزده میخواهند کار را یکسره کنند میگویم.

گفتم برنامه کارتان حذف اختیارات ریاست جمهوری است ، گفتید این حرف دروغ سال است ومعلوم شد دروغگوی سال چه کسی بوده است. گفتم برنامه کارتان حذف ریاست جمهوری است گفتید، بدگمانی وخیال است. تا اینجا آمده‌ام، گفتم بیایید هماهنگی بوجود آوریم و با اجرای واقعی قانون، کشور را از مهلکه بیرون ببریم، قانون راوسیله اجرای نیات خود کردید و اجرای واقعی آن را تا این حد ، مشکل ساختید و بارها گفته ام برای پرهیز از خطرها برای آنکه مردم کشور نگران از آنچه که هستند نشوند بیائید.

الف- آزادیهای مصرح در قانون اساسی را محترم بشماریم. (رئیس: یک دقیقه دیگر وقت دارید). وآزادی بیان و قلم را تأمین کنیم و مطمئن باشید مردم ما عاقل و رشید هستند و بامقاله‌ها و حرفهای تحریک‌آمیز، تحریک نمیشوند.

ب- قانون اساسی را مو به مو به اجرا بگذاریم وهر جا که خلاف کردیم در یک محیط تفاهم معین کنیم و بازگردیم و قانون را اجرا کنیم.

ج- دستگاه قضائی راهمانطور که اسلام میگوید مستقل و بیطرف کنیم واعتماد و امنیت واقعی را پدید آوریم . خواهر و برادر با کمال صداقت وضعی را که می‌بینیم برای شما شرح دادم به شما میگویم اگر امروز که هنوز وقت باقی است نایستادند، و استبداد را که هنوز قوام نگرفته است دفع شر نکردید واستبداد با سلطه خارجی پیوند قطعی پیدا کرد همه آنچه را که گفتم وبدتر از آن را بر سر ما خواهند آورد. امروز از صبح تا شام وازشام تا صبح چماقداران رسمی وغیررسمی محل زندگی و کار رئیس جمهور منتخب شما را در محاصره دارند واینها مستثنی هستند و میتوانند هر تظاهری را بکنند و هر رذالتی را انجام دهند فردا با شما مردم چه خواهند کرد. خداوند را به گواهی میگیرم که به وظیفه خود عمل کردم و آنچه را که باید باطلاع شما رساندم، بر شما مردم است که نگران سرنوشت انقلاب اسلامی و کشور خود باشید و استقامت کنید. رئیس جمهوری، ابوالحسن بنی صدر ۲۲ خرداد سال ۱۳۶۰ والسلام علیکم ورحمة الله .

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره