سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

کلمات جناب آقای نصراللهی بود که حماسه آبادان را و این شهر عظیم مقاوم را بمردم شجاع وایثارگر وحماسه آفرین و تاریخ ساز را مورد تقدیر قرار میدهند و هر چه بگوییم کم است برای این مردم. آقای زائری نماینده بندر عباس در مورد آب روستای بندر لنگه وگاوبندی و جاده گاوبندی وتأمین برق مناطقی که در آنجا پیمانکاران کوتاهی میکنند تذکر میدهند و نمایندگان استان کرمان با امضاء متنی در مورد فاجعه زلزله گلباف این منطقه زحمتکش ومنطقه نجیب ومسلمان و فداکار و پاک که ”البلاء للولاء” خداوند برای بندگان خویش هر گونه که اراده‌اش تعلق بگیرد با آنها رفتار میکند، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان ، به مسؤولان اجرائی ونهادهای دست اندرکار تذکر میدهم که سعی کنند این مردم بلادیده وآسیب دیده را به بهترین وجه وبا سریعترین وقت مشکلاتشان را حل کنند و حتی‌الامکان از آلام وآسیب هایی که به آنها وارد شده بکاهند واین مصیبت را در درجه اول به حضور امام زمان و سپس به نایبشان حضرت امام وبه عموم ملت ایران تسلیت میگویند وبنده هم از طرف مجلس شواری اسلامی ، نمایندگان مردم ، این مصیبت عظیم را به همه مردم ایران تسلیت عرض میکنم وامیدوارم که ملت ایران که در این دو سال و نیم نشان داده است که واقعا پولاد آبدیده است جنگ را و فاجعه‌های طبیعی و آشوبهای داخلی وتوطئه های داخلی وخارجی را و محاصره اقتصادی را و آوارگان چندمیلیونی را همه را مثل قهرمان تحمل میکند و خم به ابرو نمیآورد و روزبروز قوی تر ونیرومندتر براه انقلابی خودش ادامه میدهد، این ملت قابل تقدیر و تبریک است وآقای دانش آشتیانی در رابطه با حضور جمع زیادی از برادران سیستانی و بلوچستانی که در مجلس ، منزل خودشان آمده اند واز نهادهای انقلابی که اراضی فراوانی در حدود دو هزار و پانصد هکتار با وام مناسب و امکانات مناسب در بین روستائیها تقسیم کرده‌اند و امکانات عمرانی در اختیارشان گذاشته اند ، از مسؤولان تشکر دارند، تذکرات جدیدی بمن رسیده که من باید یکبار آنها را بخوانم و خلاصه گیری بکنم آنها را میخوانم و بعد تذکر میدهم، بگویید آقایان بحث را شروع کنند ، پیشنهادها چه بوده؟

منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده ۵ لایحه نحوه انجام معاملات مسکن مطرح بود. میخوانم:

ماده ۵- ”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند به حبس تأدیبی از سه ماه الی یکسال محکوم خواهند شد ” پیشنهادی که مطرح هست از آقای علم الهدائی است که ماده ۵ را به اینصورت اصلاح کرده اند.

۴-بحث پیرامون استعفای آقای سارخانی نماینده تبریز.

رئیس- ما نصاب لازم را برای شورای نگهبان الان نداریم چون چهارنفر از آقایان تشریف دارند. یکی از مسائل کوتاهی راکهدر دستور دارید بخوانید ، مطرح کنید.

موسوی تبریزی- تا آقایان اعضای شورای نگهبان تشریف میآورند مسأله آقای دکتر سارخانی رامطرح کنید.

رئیس- بلی،‌ یکی از آن مسائل همان مسأله آقای سارخانی است، چون انتخابات تبریز در جریان است تکلیف انتخابات باید روشن بشود. در مورد نظر شورای نگهبان ، ما نامه‌ای خدمتشان نوشته‌ایم ، جواب را آنها میدهند،‌ همانطور که خدمتتان عرض کردم .از نظر آئین نامه داخلی یعنی قوانین عادی این مسأله الان برای ما یک ابهامی دارد. که مجلس باید این ابهام را رفع بکند. شکل قضیه اینست که ایشان استعفانامه‌شان را نوشته بودند، و بمن داده بودند ومن آن موقع بسرعت نخواندم،‌حالا با برداشتی که داشتم، که خیال میکردم این استفعا، خود قبول پست استعفا است و ضرورتی ندارد. از چند نفر از آقایان بود، نخواندم واخیرا آقایان بمن تذکر دادند، اینها باید خوانده شود. وقتی که مسأله آقای سارخانی مطرح شد خواندیم. آئین نامه با صراحت میگوید که : بعد از قرائت استعفا نامه پانزده روز نماینده وقت داردکه پس بگیرد. اگر اشتباهی شده در خواند استعفا نامه بوده که مربوط به من است نه مربوط به ایشان،‌حالا ایشان آمده‌آند ، نامه نوشته‌اند واین استعفا را پس گرفتند ، (آنروز هم یک مقدار صحبت شد) حالا دو نفر از آقایان صحبت بکنند در مخالفت وموافقت، بعد نظر مجلس رابخواهیم ببینیم که چه باید بکنیم و تصمیمی امروز بگیریم و به تبریز ابلاغ کنیم.

منشی- آقای حسینعلی رحمانی بعنوان مخالف بفرمائید.

محمد خامنه ای – من میخواستم بعنوان مخالف صحبت کنم.

آیت – آقای هاشمی مجلس نمیتواند نظر بدهد این قانون اساسی است .

رئیس- در مورد قوانین عادی بحثی ندارم،‌حالا باید ببینیم از نظر آئین نامه داخلی مشکلی نداریم.

صباغیان- عواقب بدعت گذاریش طوری نشود.

رئیس- بهر حال بگذارید آقای رحمانی حرفشان را بزنند چون نوبت گرفته‌اند آقایان متفرقا نگویند آقای رحمانی بفرمایید.

حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مخالف هستم که بعداز نمایندگی اشتغال به شغل دولتی بتواند اثر بگذارد روی نمایندگی همان نمایندگی که برای چهار سال در قانون اساسی هست و همان نمایندگی که یک مسؤولیت است ، اینرا ، بنده مورد تردید قرار میدهم، چون اصل ۱۴۱ دارد که ”رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران وکارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند وداشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یاقسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری تا به آخر ۰۰۰ برای آنان ممنوع است” نتیجتا اینجور میشود”. برای کارمندان دولت نمایندگی مجلس شورای ملی ممنوع است ”بحث ما هم روی موضوع است وهم روی محمول است”. وکالت مجلس شورای ملی برای کارمندان دولت ممنوع است، ” این غیر از اینست که نماینده مجلس میتواند کارمند دولت باشد یا خیر، مگر از باب تلازم، یعنی میگوید مقصوداین بوده است که این دو با همدیگر نباید اجتماع کنند . کارمند دولت نمیتواند نماینده مجلس بشود. این غیر از اینست که گفته بشودنماینده مجلس نمیتواندکارمند دولت بشود،مگر از باب اینکه بگوییم منظور اینست که این دو با همدیگر اجتماع نمیکند، بعد از لحاظ ممنوعیت ، ممنوع است یعنی نباید اینکار را انجام بدهد. واما اگر چنانچه نماینده مجلس بر فرض آمد وکارمندی دولت را تقبل کرد ، آیا از نمایندگی برکنار شناخته میشود، با توجه به اصولی که در قوه مقننه هست، مجرد ممنوع بودن کارمند دولت بودن برای نماینده موجب نمیشود که نماینده از نمایندگی ساقط بشود، مگر در صورتیکه استعفا بدهد، با تردیدی که دراین موضوع هم هست ویک وقتی در کمیسیون آئین نامه هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که چگونه امکان پذیر است کسی که مسؤولیت خطیری را به این صورت قبول میکند، بتواند با استعفا کنار برود، و اگر چنانچه فرضا بگوییم با استعفا میتواند کنار برود وشانه از زیر بار این مسؤولیت خطیر خالی بکند، بهر صورتی که باشد یا بخواهد کارمند دولت بشود، یا بخواهد برود و در خانه خودش بنشیند، اگر چنانچه اینرا قبول کردیم، تازه حداقل باید مقررات آئین نامه رعایت بشود ودر آئین نامه آمده است که.

بعد از قرائت استعفانامه تا پانزده روز میتوانداستعفای خودش را استرداد بکند، و در اینجا واضح وروشن است که این کار عملی نشده است ، حال بهر صورت که باشد، پس بنابراین مانعی تصور نمیکنیم از لحاظ قانون اساسی برای اینکه یک چنین وضعی اگر چنانچه پیدا بشود، نماینده بتواند به کار خودش برگردد. و مجرد اعراض از شغل نمایندگی بواسطه اشتغال به کار دولت، اگر چنانچه موجب بشود برای اینکه امکان نداشته باشد عود بکند،‌این اعراض در آنصورت تحقق پیدا میکند که استعفا بدهد و از مجلس برود ولو برای یک روز باشد، ولو اینکه پیش از قرائت استعفانامه باشد، پیش از انضای پانزده روز باشد و حال اینکه ما ملتزم به چنین مقرراتی نیستیم و از تمام اینها گذشته فعلا نوبت به همان اصل استصحابی میرسد که در مقام تردید ناچار هستیم به آن اصل استصحاب مراجعه بکنیم. نمیدانیم آیا این عبور موجب شده است از برای اینکه انقطاع پیدا بکندنمایندگی و نتواند برگردد به مجلس یا اینکه موجب نشده است. حداقل اینست که مااصل اسصحاب را بتوانیم جاری بکنیم والسلام علیکم.

منشی- آقای موحدی ساوجی.

موحدی ساوجی- این صحبتی که آقای رحمانی کردند ظاهرا در موافقت بود حالا بهر حال وقتی ایشان در موافقت صحبت کردند دیگر من نمیدانم که به عنوان موافق هستم چه جور باید صحبت بکنم.

موسوی خوئینی ها-من مخالف صحبت میکنم.

موحدی ساوجی- موافق هستم ولی میخواهم بگویم نفر قبل ازمن در واقع موافق بود که صحبت کرد.

منشی- خبر ایشان به عنوان مخالف صحبت کردند و شما به عنوان موافق اسم نوشته‌اید ، و ایشان مخالفت کردند.

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره