سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

منشی- خبر ایشان به عنوان مخالف صحبت کردند و شما به عنوان موافق اسم نوشته‌اید ، و ایشان مخالفت کردند.

موسوی خوئینی ها- نه این مخالفت نبود، موافقت بود.

رئیس- حالا یک نفر دیگر مخالف میگذاریم کوتاه صحبت بکند آقای موحدی بفرمایید.

موحدی ساوجی- موافقت من این است که بنده موافقم در مجلس مسأله آقای سارخانی مطرح بشود که آیا استعفای او استعفای قانونی با آن مقرراتی که در آئین نامه هست تلقی میشود یا نه و نمایندگان رأی بدهند که اگر ایشان میتوانند برگردند برگردد به مجلس، اگر این معنی اش موافقت است، من موافقم،‌چون این جور که جناب آقای رحمانی صحبت کرد همین مطلب من را در واقع میخواستند بگویند.

رئیس- بسیار خوب،‌حالا نه مخالف بود ، نه موافق ، یک مخالف وموافق دیگر صحبت کنند.

منشی-آقای موسوی خراسانی مخالف.

رئیس- آقای موحدی اگر مطلبی دیگر نیست بفرمایید بنشینید.

موحدی ساوجی- خلاصه عرض من اینست که در مورد اصل ۱۴۱ قانون اساسی که نخست وزیر و وزیر وهیچ کارمند دولت نمیتواند دو شغل دولتی داشته باشد، حدود وهمه جزئیاتش بصورت قانون از مجلس نگذشته و روشن هم نشده ما الان مشاهده میکنیم چه در دستگاههای دولتی یعنی قوه اجرائیه وهمچنین در مجلس ، خوب هستند نمایندگانی که افتخار رادر کارهایی که اجرائی حساب میشود خدمت میکنند، بعنوان نماینده امام یا به عنوان تعیین شده ای از سوی مثلا مجلس، فرض کنید آقای دکتر چمران از آغاز جنگ تا حالا در جبهه هستند والبته درست است که ایشان نماینده امام در شورای عالی دفاع هست اما مسأله نمایندگی امام در آنجا که طبق قانون اساسی است غیر از کار فرماندهی در جبهه هست و همینطور برادران دیگر، در جهاد سازندگی هستند. در بنیاد شهید هستند، عرض میشود در جاهایی دیگر و دارند مسؤولیتهایی را انجام میدهند، خدمت میکنند وحقوقی هم از آن سمت دومشان دریافت نمیکند و آیا اینها، آن دو شغلی که ممنوع است، آن دو شغل به آن صدق میکند یا نمیکند، این است که به عقیده من حدود و مشخصات وهمه جزئیات این مسأله از نظر قانونی روشن نشده ولذا آقای سارخانی هم که در این مدت تشریف بردند واستاندارد شدند ، بحثی نیست ، که استاندار بودن یک شغل دولتی است، یعنی نمایندگی مجلس یک شغل است استانداری هم یک شغل است،اما طبق آئین نامه مجلس عمل نشده، آیا ما اینرا استعفا تلقی بکنیم یا نه طبق آئیننامه داخلی مجلس کسی که استعفا میدهد، استعفایش باید در مجلس توسط رئیس مجلس قرائت بشود و بعد مدتی مهلتی دارد برای اینکه بتواند استعفایش را پس بگیرد واین استعفانامه در مجلس قرائت نشده و حالا تخلف رئیس مجلس حساب میکنید قصور وتقصیر است من نمیدانم هر چه هست بالاخره قرائت نشده و مطابق آئین نامه عمل نشده بنابراین بنظر من هیچ مانعی ندارد که باز مجلس دراین زمینه تصمیم بگیرد نه اینکه ما بگوییم که آقا ایشان استعفایش درست است و نمیتواند به مجلس بیاید.

رئیس- من خواهشی که از آقایان دارم این دو نفر بعدی در باره قانون اساسی صحبت نکنند قانون اساسی را تفسیرش را شورای نگهبان میگوید ما فقط میخواهیم ببینیم از نظرآئین نامه مانعی داریم یا نداریم(بیات: قانون اساسی صریح است در اینمورد) خیلی خوب اگر آقایان روی این حرفی دارند مخالف بعدی صحبت کند.

محمد شبستری – اشکال قانون اساسی است.

رئیس- میدانم میگویم ما الان مفسر آئین نامه هستیم مفسر قانون اساسی دیگر نیستیم ما رأی در تفسیر آئین‌نامه میتوانیم بدهیم ما که نمیتوانیم رأی بدهیم که ایشان بیاید یا نیاید در حق ما نیست آقایان اگر میخواهید رأی بدهید رأی در این است که آئین نامه ما که قانون عادی است اینرا از مجلس باید رأی بگیریم اگر خواستیم رأی بگیریم نه اینکه رأی بگیریم ایشان بیاید یا نیاید این برای ما مطرح نیست.

منشی- آقای موسوی خراسانی بفرمایید.

موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم.

محمدشبستری- اخطار قانون اساسی دارم.

رئیس- آقای شبستری اخطار قانون اساسی شان را بکنند.

محمد شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده میخواهم عرض کنم مطابق آن اصل از قانون اساسی که گفته شده قانون اساسی را باید شورای نگهبان تفسیر بکند نوبت این بحث در مجلس در باره آئین نامه نمیرسد یعنی وقت دارد تلف میشود برای اینکه این ماده که در آئین نامه هست که استعفا بدهد و ۱۵ روز بعد خوانده بشود این در صورتی است که نماینده استعفا بدهد یعنی آن چیزی که مفهوم استعفا دادن است مینویسد میاورد تسلیم رئیس مجلس میکند اینکار واقع نشده است اصلا بنابراین ضرورتی ندارد در باره این ماده آئین نامه صحبت کنیم اگر شورای نگهبان تفسیر کرد به شکلی که نظرش این بود که این مساله استعفای قهری است و نوبت به این بحثها نمیرسد پیشنهاد بنده اینست که اول شورای نگهبان نظرشان را بدهند ما راحت بشویم اگر دیدیم نوبت به این بحث میرسد صحبت کنیم والا ظاهرا جا و مجالی برای بحث در مجلس نیست اصلا.

رئیس- اخطار بجائی است اگر کسی استدلال روی آئین نامه نداشته باشد من گفتم چون بعضی از آقایان گفتند که با آئین نامه نمیسازد گفتم مگر توی آئین نامه کسی حرف دارد اگر آقایان استدلال به آئین‌نامه ندارند ما قضیه را موکول کنیم به (موسوی خراسانی: استدلال داریم آقا ) استدلال روی آئین نامه؟ (موسوی خراسانی : بلی استدلال روی آئین نامه ).

موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا این نکته را متذکر شوم که مخالفت من با شخص آقای دکتر سارخانی نیست فقط بعنوان توضیح و تفسیر آئین نامه داخلی است که آیا آئین نامه داخلی اجازه میدهد که ما با بازگشت ایشان موافقت بکنیم یا نکنیم عرض کنم که آئین نامه داخلی در مورد استعفای نمایندگان از دو بخش تشکیل میشود یک بخش آن مربوط به خود نماینده ای است که تقاضای استعفا کرده ویک بخش مربوط به مجلس است ورئیس مجلس اما آنچه که در مورد (اجازه بفرمایید اصل ماده را بخوانم). ”نماینده استعفانامه مدلل خود را بعنوان رئیس مجلس مینویسد و رئیس مجلس آنرا در اولین جلسه علنی در مجلس قرائت میکند شخص مستعفی ظرف دو هفته از تاریخ قرائت استعفا نامه در مجلس میتواند آنرا مسترد دارد والا پس از خاتمه این مدت نماینده مزبور مستعفی شناخته میشود و مراتب از طریق هیأت رئیسه به وزارت کشور اعلام میگردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید. آنموقع که آقای دکتر سارخانی تقاضای استعفا کردند هرگز به ذهنشان هم نمی‌آمد که دراین دو هفته بخواهد تقاضای خود را پس بگیرد بهمین دلیل وارد کار اجرائی شدند بعضی استاندار آذربایجان شرقی شدند و اگر چنانچه در همان موقع این غفلت بوجود نمی‌آمد و این استعفانامه هم قرائت میشد در این دو هفته هرگز ایشان تقاضای خود را پس نمیگرفت بدلیل اینکه کار خود را تا چند وقت پیش ادامه داده است وچون ادامه کار داده در پست استانداری بنابراین نمیخواسته تقاضای خود را پس بگیرد پس از نظر خود نماینده کار تمام بوده هیچ احتمال اینکه بخواهد استعفای خودرا پس بگیرد دراینمدت نبوده است اما آنچه که مربوط به مجلس میشود البته خوب در مجلس بایستی این استعفانامه قرائت میشده غفلتی شده یا به خیال اینکه قرائتش لزومی ندارد خوانده نشده وچون قرائت نشده حالا این بحث پیش آمده ما میگوییم که از طرف خود نماینده تمام وکامل بوده ملاک استعفایش فقط تخلفی یا اشتباهی یا غفلتی از طرف مجلس بوده این غفلت مجلس یا اشتباه مجلس موجب نمیشود که ما برخلاف آئین نامه بخواهیم قدمی برداریم و کاری انجام بدهیم دراینمدت اگر چنانچه ایشان نماینده بوده است بنابراین چرا درکارهای اجرائیدخالت کرده واگر چنانچه در کارهای اجرائی دخالت کرده پس نماینده نبوده است اگر در اینمدت از حقوق نمایندگی استعفا میکرده بسیار کار خلافی بوده بخاطر اینکه کار اجرائی میکرده از حقوق نمایندگی استفاده میکرده واگر چنانچه از حقوق اجرائی واز بودجه دولت استفاده میکرده پس معلوم میشود نماینده نبوده ،‌ و حالا ما چطور پس از چندماه که ایشان استعفا کرده دومرتبه میخواهیم استعفای ایشان را رد کنیم چنانچه که خودشان مسترد داشتند این خلاف صریح آئین نامه است دلیلش هم اینست که در تبصره ما می‌بینیم اینطور میگوید ”هر گاه استعفای تعدادی از نمایندگان بنحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه علنی (رئیس: آن دیگر بحثی ندارد، در آئین نامه قدیم هم هست) فرقی نمیکند مسأله یکی است (رئیس: آئین نامه قدیم است) ”هر گاه استعفای تعدادی از نمایندگان بنحوی باشد که مانع

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره