سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

وقتی که اجازه داده شده خانه بخرد محدود کردن زمان معنی ندارد. من پیشنهادم این است که دقیقا آن قسمت دوم حذف بشود. فقط این تبصره به این صورت دربیاید که اجازه نامه، موضوع این قانون غیرقابل انتقال میباشد.

منشی- آقای موسوی خراسانی، موافق هستید؟ (موسوی خراسانی: بلی) آقای صباغیان مخالف .

صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم. این طبق صحبتهایی که با آقای مهندس گنابادی وزیر مسکن کردیم هدف این بود که از بعد از تصویب این قانون دستگاهی داشته باشند که تمام کسانیکه مجوز را میگیرند در آن دستگاه ثبت بشود و اجازه مجدد نتوانند بگیرند و به همین دلیل هم بعضی از مواد را گنجاندیم که پنج سال بعد نمیتواند مجددا بیاید اجازه بگیرد، اگر قرار باشد که اجازه نامه را بگیرد و برود ومشخص نباشد ، اینها ندانند که آیا این متقاضی صاحب مسکن شده یا نشده، چون اساس این بود که به یک ترتیبی بتوانند کنترل بکنند. این اجازه نامه ها صادر بشود. برود ولی مشخص نشود که این از اجازه نامه اش توانسته خانه بخرد یا نخرد. کار آماری اش متوقف میشود و اگر نتواننددستگاه وزارت مسکن وشهرسازی پا به این کار آماری بگذراد در آینده دچار اشکالاتی میشود . از اینکه در خود قانون، زمان را مشخص نکردیم، یعنی اختیار زمان هم متغیر است . هم در اختیار صادرکننده زمان است یعنی میتواند اگر الان وضع جوری است، زمستان است یا فصل اجازه نمیدهد خوب مطالعه کند ، خرید کند، ممکن است ۶ ماه برایش فرصت بگذارد ، یکسال فرصت بگذارد ولی بعد از این در یک موقعیت معینی ممکن است ۴ ماه فرصت بگذارد ولی برای اینکه بداند متقاضیها چه اندازه صاحب خانه شده‌اند، حتما باید زمان داشته باشد که بتواند از نظر آماری ثبت بکند والا حذف این قسمت دستگاه اجرائی را دچار اشکال میکند ودر آینده از این قانون خوب نمیشود استفاده کرد.

منشی-آقای موسوی خراسانی .

موحدی ساوجی – تذکر دارم.

رئیس- آقای موحدی ساوجی ، تذکر دارند.

موحدی ساوجی- ماده ۱۰۵ و ۱۰۶، هر گاه در شورنهایی پیشنهاد حذف نسبت به یکی از مواد و تبصره‌های لایحه یا طرح داده شود،‌پیشنهاد قرائت ولی رأی گیری نسبت به آن موکول به طرح و تصویب بقیه مواد و توضیح پیشنهاددهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق خواهد بود. در صورتیکه پیشنهاد حذف تصویب نشود نسبت به خود ماده رأی گرفته خواهد شد. اولا این پیشنهاد قبلا قرائت نشده که الان بخواهد مطرح بشود. و ثانیا ماده ۱۰۶ میگوید که اگر پیشنهاد حذف نسبت به قسمتی از ماده باشد در همان وقتی که تک‌تک مواد و تبصره ها مطرح است باید این پیشنهاد مطرح بشود، مخالف و موافق صحبت بکند و رأی‌گیری به عمل بیاید . بعد راجع به مواد صحبت میکنیم . بنابراین الان این پیشنهاد قابل طرح نیست.

رئیس- چون آقای موحدی وقت مجلس راگرفت ، به خودم اجازه میدهم،‌اگر ایشان کنف شد عیبی ندارد ، بگذارید شنوند ، پیشنهاد مال حذف تبصره بوده، بعد که آمدیم اینجا پیشنهاد حذف نیست یعنی آقای هاشمی سنجانی داده بودند حالا تعقیب نکردند، پیشنهادهایی که نسبت به اصلاح تبصره هست بعد از حذف اصل تبصره بوده ، چون حذفش حالا مطرح نیست، پیشنهادهای اصلاحی دارد مطرح یمشود. و از شما خواهش میکنم یک قدری با دقت آئین نامه را بخوانید. آقای موسوی خراسانی.

موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چنانچه این تبصره با همین صورتی که هست تصویب بشود هم زحمتی برای آن کمیسیون ایجاد میکند (کمیسیون صادرکننده اجازه) وهم زحمت برای خریدار درست میکند بخاطر اینکه در اینجا مدت را بایستی تعیین کنند، حالا سه ماه بشود، شش ماه بشود، یکسال بشود کمتر یا بیشتر، اگر چنانچه در این مدتی که تعیین شد خریدار نتوانست این معامله را انجام بدهد مجددا ناگزیر است که بیاید به کمیسیون مراجعه کند ودومرتبه تقاضای صدور اجازه نامه کند، پس یک زحمتی برای کمیسیون در اینجا بوجود میآید . برای خود آن شخص هم زحمت بوجود میآید ، برای اینکه نتوانسته در این مدت معامله انجام بدهد، در نتیجه مجددا مراجعه میکند وخودش تولید زحمت ومشکل است. آنچه را هم که آقای صباغیان فرمودند که اگر چنانچه مدت تعیین بشود خاصیتش این است که میفهمند که آیا کسی صاحب یک واحد مسکونی شده یا نشده، اگر چنانچه شما تعیین کردید سه ماه، چهار ماه ، شش ماه، یکسال و دراین مدت این معامله را انجام نداد، بعدش هم مراجعه نکرد، شمااز کجا میفهمیدید که صاحب واحد مسکونی شده یا نشده؟ نمیفهمید چون وقتی که مراجعه نکند شما توجه نمیکنید که این معامله انجام شده یا نشده باشد وبعد هم مراجعه نکند. بنابراین اطلاع از این ناحیه برای شماممکن نیست و من خودم هم قبلا پیشنهاد کرده بودم، البته برای مدت یکسال و حالا می‌بینم آن چیزی که آقای رجاییان پیشنهاد فرموده اند خیلی مناسب تر است. فقط بگوییم اجازه نامه موضوع این قانون غیرقابل انتقال میباشدو بقیه اش حذف شود.

رئیس- آقای گنابادی یا آقای کاشانی حرفی ندارید بزنید (اظهاری نشد) ۱۸۴ نفر حاضرند. پیشنهاد آقای رجائیان برای رأی گیری مشخص بشود . آقای رجائیان خودتان پیشنهاد را مشخص کنید.

رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم. همان قسمت اول تبصره ۳ به این صورت دربیاید ” اجازه نامه موضوع قانون غیر قابل انتقال میباشد”. بقیه حذف بشود.

رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد آقای رجائیان موافقند قیام بفرمایند (۳۳ نفر ایستادند) تصویب نشد. دیگر پیشنهاد نداریم؟ (منشی: خیر) خود تبصره را باید رأی بگیریم. دقت بفرمایید اصل تبصره برای رأی‌گیری خوانده مشود.

منشی- تبصره ، که خودبخود میشود تبصره ۲ چون تبصره دو قبلی حذف شد.

تبصره ۲- اجازه نامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال بوده و فقط در مدتی که از طرف صادرکننده اجازه‌نامه تعیین ودر برگ اجازه نامه قید میشود معتبر خواهد بود.

رئیس- توجه بفرمایید برای تبصره ۳ که حالا تبصره ۲ میشود رأی میگیریم . کسانی که موافق هستند ، قیام بفرمایند (۱۰۵ نفر ایستادند) تصویب شد. باز هم تبصره داریم؟

منشی- بلی، برای تبصره ۴ آقای بهشتی آنروز پیشنهاد حذف دادند و رأی گیری شد و تصویب هم شد.

رئیس- تبصره چهار راما برای حذفش رأی گرفتیم حذف هم شد . منتها چون حذف یک تبصره موکول به تصویب بقیه مواد بوده رایمان درست نبوده است بنابراین مجددا برای همان رأی میگیریم . تبصره را بخوانید.

منشی- تبصره ۴ ، که البته الان تبصره ۳ میشود.

تبصره ۳- معاملاتی که به استناد اجازه نامه های مذکور صورت میگیرد ، باید با حضور و توسط شخص انتقال‌گیرنده انجام گردد وانجام معامله به وکالت یا قائم مقامی از طرف انتقال‌گیرنده ممنوع است.

رئیس- در مورد این تبصره بحث زیاد شد. خودوزارت مسکن هم آنموقع موافقت کرد که حذفش بکنیم و با موافقت خودشان هم حذف کردیم منتها باید مجددا رأی بگیریم. کسانیکه با حذف این تبصره موافقند، قیام بفرمایند(۹۱نفر ایستادند) تصویب شد.

منشی – چند تبصره جدید پیشنهاد کرده اند.

موسوی خوئینی ها – آقای کاشانی جزو رأی دهندگان محسوب نشد وایشان هم رأی ندادند و آراء ۹۱ نفر موافق و ۹۰ نفر مخالف بود.

رئیس- بعدا آقای علم الهدائی بلند شدند، بعضی از آقایان بلند شدند واز صندلیشان کنار ایستاند. آقایان من باز این تذکر را میدهم در مواردی که مخالف و موافق نزدیک هستند و ۲-۳ تا فاصله داریم سعی کنید پشت صندلی خودتان باشید ، چون کنار ایستادنتان تابلو را به اشتباه می‌اندازد. دوباره رأی میگیرم برای اینکه شبهه نباشد.کسانیکه با حذف تبصره ۴ که قرائت کردیم موافق هستند، قیام بفرمایند(۱۰۷ نفر ایستادند) تصویب شد.

منشی- ماده جدید از آقای هادی است که ظاهرا وزیر مسکن هم موافق بودند. پیشنهادایشان به این ترتیب است که: ” کلیه اموال ودارائی دفتر معاملات مسکن اعم از منقول وغیرمنقول ، دیون و مطالبات وهمچنین اسناد و مدارک موجود و مربوط به آن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره