سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

انقلاب وکلای مسلمانی که بودند و تلاش میکردند و حتی شاید یکسال ونیم یا یکسال قبل من یادم نمیرود که برادر بزرگوارم جناب آقای خامنه‌ای فرمودند شما در فکر یک قانون اساسی اسلامی باشید یعنی حتی همچو فکری هم بود در دفاعیات، در دادگاهها از دانشجویان واز دیگران بودیم وخدمت میکردیم بعد از انقلاب هم با ارگانهای انقلابی خدمت میکردم در وزارت نفت یکی از اعضای پاک سازی بودم که پاک سازی شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی را به عهده من واگذار کرده بودند که فقط در پتروشیمی مشغول بودم وهمانطور که عرض کردم حسن نیت برادران مسلمان در وزارت نفت به حدی بود که اکثر برادران متعهد ومسلمان من بنده را بعنوان وزیر نفت هم کاندید کردند قلمم، نفسم . هستیم اگر میتوانستم مقاله ای بنویسم مینوشتم حتی بعد از انقلاب در زمینه هایی که من لازم میدیدم با وجود تمام مشکلات زحمت میکشیدم و مقالاتی هم مینوشتم شاید افرادی هستند که خوانده باشند و آن تفکر و طرز فکر شخص است که اصولا روی کاغذ میآید مثل زمانی که احساس خطر میکردم راجع به روحانیت مبارز نوشتم شیخ فضل الله نوری ”مظلومی بر بالای دار” و سپاه پاسداران اولین مقاله اش را بنده نوشتم بعد از ترور شهید مبارز آقای دکتر مفتح بهر صورت خلاصه میکنم از طرف برادران در وزارت نفت کاندید شدم در پاک سازی خدمت کردم درداگاه انقلاب تا آنجایی که درعهده ام بوده است یک مدت کوتاهی خدمت کردم کتابی هم نوشتم در فقه و اصول اسلامی در تاریخ تکوین فقه واصول وقیاس در حقوق اسلام وایران بهر صورت یادداشت بیشتر از این ندارم اگر چنانچه سوالی باشد آماده جواب هستم.

رئیس- اگر سوالی باشد کتبی خدمتتان میدهند آقایان سید محمد خامنه ای و موحدی ساوجی و کمالی‌نیا بعنوان موافق اسم نوشته اند ولی مخالف کسی اسم ننوشته است اگر کسی میخواهد صحبت کند.

منشی ـ آقای فرض پور شما مخالفید؟ (فرض پور: بلی) بفرمایید.

فرض پور- بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مختصر عرض میکنم که آنطوری که گفته شده اگر آقای وزیر دادگستری بعنوان نامه بر هستند این را خودشان بفرمایند اگر نه به عنوان وزیر دادگستری مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی که مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط سه قوه قضائیه و مقننه ومجریه بعهده دارند آنها را هم من استدعا میکنم که ایشان بفرمایند اگر بعنوان یک رابط خیلی ساده وبعنوان یک نامه بر آنطوریکه قبلا از سوی شورای عالی قضائی شنیده ام اظهار شده بود هستند ایشان این را هم بفرمایند چون مشکلات زیادی حاکم بر قوه قضائیه است و سؤالات فراوانی داشته ایم وداریم و احیانا در آینده مطرح خواهد شد اگر ایشان برنامه چیزی هم دارند میتوانند بفرمایند و فقط من بهمین اندازه بسنده میکنم و نیازی به توضیح و سوال و چیزهای بیشتری ندارم.

رئیس- بسیار خوب، آقای سید محمد خامنه ای.

سید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. با انتظاری که مجلس از این پیشنهاد و معرفی میکشید ، میدانم که مجلس به نکات و جزئیاتی مینگرد و نگران است که میل دارد اینها در وزیر جدید دادگستری و روابط بین قوه قضاییه و سایر قوا وجود داشته باشد من دراینجا که هستم با قاطعیت و استحکامی در دل و عقیده یک چنین انتتصابی را میپسندم و بر خودم قبول میکنم و معقتدم که خصوصیاتی را که عرض میکنم چیزهایی است که میتواند عناصر اجزای مرکب و مشکل یک وزیر مورد نظر باشد. البته ایشان توضیحاتی دادند من هم بیش از آن نمیخواهم بگویم با توجه به کمی وقت ، ولی در دو دقیقه ایشان آنچه را که برای قبول آن امانتی که برادرمان آقای رجائی فرمودند لازم است دارند ودر درجه اول ایمان شرط آن موضوع قبول امانت است که ایمان به تعبیر قرآن وبه تعبیر رایج ، ایدئولوژی اسلامی در ایشان به کمال هست با شناختی که من از ایشان دارم ایشان یک نفر با تفکر اسلامی عمیق و ریشه دار از خانواده روحانی است به اضافه تحقیقات و مطالعاتی که در چیزی بنام ایدئولوژی اسلامی در ظرف این چند سال داشته اند. از لحاظ اعتقاد وایمان والتزام به احکام، ایشان یک نفر متعبد و مطیع هست و به احکام اسلام و مقررات شرع مقدس اطاعت کامل را دارند. تحصیلات جدید و قدیم ایشان متعرض شده‌اند و بنظر من ترکیبی از این دو یعنی فقه که ایشان تألیفی هم در اصول ، در مسأله قیاس دارند واطلاعاتی هم از حقوق، این ترکیبی است که به یک چنین مقامی شایسته است.

سوابق انقلابی را همانطوری که گفتند آن زمانی که همه میگریختند از اینکه مظنه فعالیت سیاسی در کسی باشد ایشان با کمال علاقه وشوق به دعوتی که درسال ۵۷ از عده‌ای از حقوق‌دانان من کرده ودم و در دو بخش یکی بخش ظاهری و شرکت در محاکم و تهیه و تنظیم لوایحی در دفاع از دانشجویان و زندانیان، و یکی دراینکه به محض مسافرت امام به فرانسه که زمینه‌ای بود واز ما بهتران به تعبیر رایج در فکر قانون اساسی مطابق میل خودبودند، ما از آقایان خواهش کردیم که یکی از برادران ایشان بوده‌اند البته آقای کمال‌نیا و دو نفر از برادرانی که درجمع شورای نگهبان حضوردارند به این کار پرداختند ، بنابراین در روحیه انقلابی و مبارز بودن ایشان ، آن زمانی که دیگران گریز داشتند در ایشان من سراغ دارم. روحیات ایشان برخلاف آنچه که امروز ایشان به حکم اجبار مطالبی را اظهار کردند روح متواضع و بسیار فراری از تظاهردر ایشان هست که با مسالمت واخلاق واینها ضمیمه کنیم روحیه کاملی است و مجموعه اینها که بنظرمن از ایشان یک وزیر مورد پسند وسزاوار وشایسته میسازد که من مسلما به ایشان رأی خواهم داد.

رئیس- آقای موسوی خوئینی ها بعنوان مخالف بفرمایید.

موسوی خوئینی ها – بسم الله الرحمن الرحیم. چون گفتند وقت نیست من هم خیلی وقت را بیشتر از این نمیگیرم ولی با توجه به اینکه دراصل یکصد و شصتم که میگوید ”وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه را برعهده دارد ” قبلا هم در اینجا صحبت شد که وزیر دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیراز آن وزیر دادگستری است که در رژیم گذشته و در قانون اساسی قبل بوده است. دلیلش هم قبلا صحبت شده و گفته شده است با توجه به اینکه نسبت به برادرمان آقای اصغری که معرفی شدند هیچ شناخت قبلی من ندارم و متأسفانه هم با سؤالاتی که کردیم نتوانستیم اطلاعات به دست بیاوریم ولو اینکه خود فرد معرفی شده در مجلس گفته میشود و آقای رجایی هم گفتند ایشان خودشان را معرفی کنند بیشتر به این جهت است که در همین چند جمله ای که صحبت میکند،درست است که وزیر دادگستری مسؤولیت قضائی کشور را ندارد برای اینکه در اصل یکصد و پنجاه وهفتم میگوید ”مسؤولیتهای قوه قضائیه بر عهده شورای عالی قضائی است” که با آن کیفیت خاص انتخاب میشود . اما بهر حال وزیر دادگستری میبایست دراین چند جمله بجای اینکه صلاحیت خودشان را برای کاندیداتوری وزارت نفت بیان بکنند که حالا نمیدانم اصلا آن تخصص وتحصیلات ایشان با مسأله نفت چه ربطی داشت. ایشان یک مقداری در مسائل قضائی صحبت میکردند و مشکلات قضائی مملکت، واینکه ایشان بهر حال خودشان چه پیشنهادی دارند؟ چه کای در این رابطه میخواهند بکنند؟ چون ما قبلا هم در مورد وزیر دادگستری قبلی با این مشکل برخورد کرده‌ایم که آمده و در جواب اینجا سوالی که نمایندگان کرده بودند یکی دو خطی را که نوشته بودند دست ایشان داده بودند خواندند و بعد هم گفتند بیشتر از این مسؤولیتی ندارم ، اگر همین است خوب، بلی اصلا هیچ مشکلی نیست که کسی را معرفی بکنند. همینقدر که برای شورای عالی قضائی ودولت امین باشد که این رابطه را صحیح برقرار بکند همین مقدار کافی است واگراین است، خوب، ‌مجلس هم از اول بداند که برای چه چیز وزیر دادگستری انتخاب میشود و برای چه کاری؟ و یا اینکه خیر، وزیر دادگستری میخواهد نقشی هم در مسائل قضائی کشور داشته باشد. میخواهد مشکلی رااز مشکلات قضائی برطرف بکند والا هیچ مسؤولیتی در آن رابطه نمیپریرد ، این را خود ایشان بگوید و مجلس هم بداند واز حالا معلوم باشد که ما برای صرفا ایجاد رابطه یک وزیر را انتخاب میکنیم . من مخالفتم به این دلیل بود که در این چند جمله‌ای که ایشان صحبت کرد دیدم اصلا آنچه که نگفتند راجع به مسائل قضائی ودر رابطه با مسؤولیت خودشان بود واینکه ایشان چه میخواهند بکنند؟ با شورای عالی قضائی چگونه میخواهند برخورد کنند؟ اصلا هیچ مطلبی در این زمینه ها نگفتند. اگر چنانچه لازم است و یا ایشان خودشان صلاح میدانند صحبتی بکنند تا ما اقلا بتوانیم تصمیم بیگریم که در همین حد رأی بدهیم یا ندهیم؟

رئیس- بسیار خوب، آن وقتی که ما تمدید کردیم تمام شد. یعنی نیمساعتی که وقت گرفتیم تمام شد. رأی‌گیری هم علنی است یعنی یک مقداری حداقل یک ربع ساعت طول میکشد (بشارتی: نیمساعت وقت را تمدید کنید )

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره