دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱ ساعت پیش


 

نصف جهان فی تعریف الاصفهان

نام کتاب و پدید آور :
نصف جهان فی تعریف الاصفهان / نویسنده: محمدمهدی‌بن‌محمد اصفهانی , منوچهر ستوده ;
مشخصات نشر :
تهران; موسسه‌ انتشارات‌ امیر‌کبیر , ۱۳۶۸-۰۱-۰۱
مشخصات ظاهری:
۳۹۲ ص. :مصور
یادداشت :
زبان اصلی: فارسی
یادداشت :
نوع چاپ: چاپی
شمارگان :
۱۳۶۸
تاریخ :
۲۰۱۱-۰۶-۱۴

award-nwa award-web